Trang chủ

GIỚI THIỆU CSIP

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng  – CSIP là một tổ chức phi lợi nhuận tiên phong  trong việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp xã hội (DNXH) tại Việt Nam và các nước trong khu vực.
Được thành lập từ năm 2008, CSIP đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nhân và doanh nghiệp xã hội đang áp dụng các giải pháp kinh doanh bên vững nhằm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường. Chúng tôi hợp tác với các bên liên quan nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng mạng lưới trong nước và Quốc tế, và thúc đẩy hình thành môi trường hoạt động thuận lợi hơn cho DNXH Việt Nam.

TẦM NHÌN

Các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội được nuôi dưỡng, phát triển và đầu tư thích đáng nhằm xây dựng một khu vực ASIA đa dạng, công bằng và thịnh vượng.

SỨ MỆNH

Chúng tôi khơi nguồn cảm hứng, kết nối và tạo dựng quyền năng cho mọi cá nhân và cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường thông qua các giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

Truyền cảm hứng

Chúng tôi truyền cảm hứng và chia sẻ thông tin về sáng tạo và doanh nghiệp xã hội để nuôi dưỡng tinh thần doanh nhân xã hội trong cộng đồng. Cùng các đối tác, chúng tôi vận động những chính sách phù hợp thúc đẩy sự phát triển của DNXH tại Việt Nam.

Trao quyền

Chúng tôi hỗ trợ sự phát triển của các cá nhân và tổ chức có sáng kiến kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề xã hội – môi trường để giúp họ đạt được mục tiêu xã hội và kinh doanh của mình một cách hiệu quả và bền vững.

Kết nối

Chúng tôi chia sẻ và kết nối các nguồn lực (vốn tài chính, xã hội, trí tuệ, và con người) nhằm giúp cho các cá nhân và tổ chức có thêm nguồn lực để thực hiện thành công và bền vững các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội của mình.

Doanh nghiệp xã hội đã hỗ trợ

Đối tác đã làm việc

Người được thay đổi cuộc sống tích cực

Doanh nghiệp xã hội/Tổ chức đã kết nối

ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

1

DOANH NHÂN XÃ HỘI

Doanh nghiệp xã hội do các doanh nhân xã hội thành lập. Họ tìm thấy giải pháp kinh doanh khả thi để giải quyết các vấn đề xã hội. Các DNXH này xác định rõ sự kết hợp bền vững giữa sứ mệnh xã hội với mục tiêu kinh tế, trong đó mục tiêu kinh tế là phương tiện để đạt mục tiêu tối cao là phát triển xã hội.
2

TỔ CHỨC NGO/CSO

Tổ chức NGO/CSO phát triển nhánh kinh doanh xã hội với mục tiêu bền vững nhằm tiếp tục theo đuổi sứ mệnh thông qua các sáng kiến kinh doanh và tự vững về tài chính. Nhóm này tập trung nhiều vào giá trị xã hội tạo ra cho cộng đồng chịu thiệt thòi, lợi nhuận được sử dụng để tài trợ một phần chi phí của tổ chức.
3

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Doanh nghiệp kinh doanh vì lợi nhuận, gắn kinh doanh với phục vụ cộng đồng yếu thế và người nghèo thông qua việc tạo việc làm cho các đối tượng yếu thế, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho cộng đồng yếu thế, giải quyết các thất bại của thị trường như các sản phẩm sạch, năng lượng mới, môi trường và phát triển bền vững…

4

DOANH NHÂN CỘNG ĐỒNG

Doanh nghiệp xã hội cộng đồng do người dân nghèo xây dựng nhằm đáp ứng các nhu cầu chưa được thỏa mãn của địa phương (gây ra bởi các đặc điểm như địa hình khó khăn, cơ sở hạ tầng kém, thị trường nhỏ, khả năng chi trả thấp…) hoặc phát triển các sản phẩm bản địa trở thành những sản phẩm có giá trị cao, góp phần cải thiện sinh kế và phát triển bền vững.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI

Nếu bạn là DNXH

CSIP liên tục hỗ trợ các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội thông qua các dự án và chương trình mà CSIP đã và đang triển khai trong suốt những năm qua. CSIP cũng cung cấp gói dịch vụ hỗ trợ tư vấn và đào tạo kinh doanh xã hội cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Hãy chia sẻ thông tin về sáng kiến kinh doanh của bạn để được tham gia mạng lưới, nhận sự hỗ trợ và kết nối với những nguồn lực dành cho DNXH của bạn.

THAM GIA

Nếu bạn muốn đóng góp cho DNXH

Một trong những nguồn lực sẵn có từ cộng đồng vô cùng quan trọng có thể hỗ trợ cho sự phát triển DNXH tại Việt Nam chính là nguồn tri thức và kỹ năng của các tình nguyện viên chuyên môn. Với sự chia sẻ của mình, các tình nguyện viên có thể đem đến những thay đổi và lợi ích mà việc hỗ trợ tài chính không thể đem lại. Hãy tham gia cùng CSIP nếu bạn sẵn sàng đóng góp cho các DNXH tại Việt Nam.

THAM GIA

TIN TỨC

edgedoll.com

wordpress theme powered by jazzsurf.com