Giới thiệu

Giới thiệu CSIP

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng - CSIP là một tổ chức phi lợi nhuận tiên phong trong việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp xã hội (DNXH) tại Việt Nam và các nước trong khu vực.

Ðược thành lập từ năm 2008, CSIP đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nhân và doanh nghiệp xã hội đang áp dụng các giải pháp kinh doanh bên vững nhằm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường. Chúng tôi hợp tác với các bên liên quan nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng mạng lưới trong nước và Quốc tế, và thúc đẩy hình thành môi trường hoạt động thuận lợi hơn cho DNXH Việt Nam.

aq_block_2-image

Tầm nhìn

Các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội được nuôi dưỡng, phát triển và đầu tư thích đáng nhằm xây dựng một khu vực ASIA đa dạng, công bằng và thịnh vượng

Sứ mệnh

Chúng tôi khơi nguồn cảm hứng, kết nối và tạo dựng quyền năng cho mọi cá nhân và cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường thông qua các giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững.

Hoạt động của CSIP

CSIP thúc đẩy sự vận động tích cực của hệ sinh thái hỗ trợ DNXH và thực hiện sứ mệnh của mình thông qua 03 trụ cột hành động là Truyền cảm hứng, Trao quyền, và Kết nối:

Chương trình hoạt động chính của CSIP

Các chương trình hoạt động chính của CSIP hiện nay:

4

SESP là chương trình trọng tâm của CSIP được triển khai thường niên. SESP tìm kiếm và đầu tư trực tiếp về tài chính, hỗ trợ nâng cao năng lực, tư vấn kinh doanh và kết nối mạng lưới, kết nối cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp xã hội trong các giai đoạn phát triển quan trọng nhằm tăng khả năng bền vững và tác động xã hội tích cực của các doanh nghiệp xã hội tới cộng đồng.

SESP tìm kiếm và đầu tư cho Doanh nghiệp xã hội tại 2 giai đoạn phát triển: Ươm tạo và Tăng tốc phát triển.

P1_Footer_IMG_2083

Chương trình Hỗ trợ Đổi mới Tổ chức Xã Hội Dân Sự 2014 (ICSO Support Program 2014) do CSIP thực hiện với sự tài trợ của Irish Aid nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự (CSO) có mong muốn và tiềm năng phát triển theo định hướng doanh nghiệp xã hội nhằm giải quyết những thách thức lớn hiện nay như tự chủ và bền vững về tài chính, qua đó góp phần tiếp tục thúc đẩy và mở rộng tác động xã hội.  Các hỗ trợ của chương trình Hỗ trợ Đổi mới Tổ chức Xã Hội Dân Sự nhằm giúp cho các tổ chức CSO mong muốn phát triển theo định hướng Doanh Nghiệp Xã Hội thử nghiệm mô hình kinh doanh, hiệu quả hoạt động, khả năng tự vững và tác động xã hội trên một cộng đồng cụ thể từ nhánh kinh doanh hoặc từ mô hình Doanh nghiệp Xã Hội mà tổ chức lập ra.

P1_Footer_Vietherb

Chương trình Đầu tư Tạo Tác động 2014-2015 (do Oxfam tổ chức với vai trò điều phối của CSIP nhằm tìm kiếm và đầu tư trực tiếp cho các Doanh nghiệp xã hội (DNXH), cho các mô hình kinh doanh với định hướng phát triển bền vững nhằm tạo tác động xã hội tích cực tới các hộ nông dân nhỏ, phụ nữ và thanh niên. Đối tượng trực tiếp của Chương trình là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang có nhu cầu về vốn để phát triển doanh nghiệp nhằm mục đích tăng tác động xã hội và duy trì phát triển bền vững (bao gồm vốn vay và vốn góp) nhưng hiện thời chưa có đầy đủ điều kiện để tiếp cận các khoản vay thông thường của ngân hàng thương mại hoặc chưa có đủ điều kiện để kêu gọi vốn góp.

Chương trình sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp về vốn và năng lực để nhân rộng mô hình kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động, tăng khả năng tự vững, đưa tác động xã hội lên một qui mô lớn hơn từ đó nâng cao năng lực tiếp cận tới các nguồn vốn đầu tư xã hội. Chương trình Đầu tư Tạo Tác động sẽ cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu về đầu tư với qui mô khoản vay từ 10.000 Euro tới 1 triệu Euro.

Đối tượng hỗ trợ

CSIP hỗ trợ các cá nhân và cộng đồng góp phần giải quyết vấn đề xã hội và môi trường thông qua các giải pháp kinh doanh sáng tạo. DNXH cung cấp những sản phẩm và dịch vụ xã hội tới nhiều đối tượng khác nhau, và hoạt động trong các lĩnh vực đa dạng như chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, sinh kế bền vững, biến đổi khí hậu, công nghệ cho phát triển... bao gồm các nhóm chính:

aq_block_1-Doanh nghiệp xã hội do các doanh nhân xã hội thành lập

Doanh nghiệp xã hội do các doanh nhân xã hội thành lập

Họ tìm thấy giải pháp kinh doanh khả thi để giải quyết các vấn đề xã hội.

aq_block_1-Tổ chức NGO/CSO phát triển nhánh kinh doanh xã hội

Tổ chức NGO/CSO phát triển nhánh kinh doanh xã hội

với mục tiêu bền vững nhằm tiếp tục theo đuổi sứ mệnh thông qua các sáng kiến kinh doanh và tự vững về tài chính.

aq_block_1-Doanh nghiệp kinh doanh vì lợi nhuận, hoạt động kinh doanh gắn với tạo lợi ích cho cộng đồng yếu thế và người nghèo

Doanh nghiệp kinh doanh vì lợi nhuận, hoạt động kinh doanh gắn với tạo lợi ích cho cộng đồng yếu thế và người nghèo

(Inclusive business) thông qua việc tạo việc làm, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho cộng đồng yếu thế, giải quyết các thất bại của thị trường.

aq_block_1-Doanh nghiệp xã hội cộng đồng do người dân địa phương nghèo, khó khăn

Doanh nghiệp xã hội cộng đồng do người dân địa phương nghèo, khó khăn

xây dựng nhằm đáp ứng các nhu cầu tại địa phương, hoặc phát triển các sản phẩm bản địa trở nên có giá trị cao hơn, góp phần cải thiện sinh kế và phát triển bền vững địa phương.


Đội ngũ CSIP

1

Bà Hà Thị Thu Thanh

Chủ tịch

Bà Hà Thị Thu Thanh là Tổng giám đốc và cũng là một trong những người sáng lập của Deloitte Vietnam. Bà Thanh gia nhập Delloitte từ những ngày đầu thành lập vào năm 1991. Từ năm 2013, bà đồng thời nắm giữ cương vị chủ tịch Hiệp Hội Nữ doanh nhân Hà Nội.

2. Truong Thi Thanh Thanh

Bà Trương Thị Thanh Thanh

Phó Chủ tịch

Bà Trương Thị Thanh Thanh là một trong số mười ba nhà sáng lập của tập đoàn FPT và là nhà lãnh đạo đầu tiên gây dựng chi nhánh FPT tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà đã từng là giảng viên tại trường Ðại học Tổng hợp (Nay là ÐH Khoa học Tự nhiên – ÐH Quốc gia Hà Nội). Từ năm 2006 đến nay, bà là Phó chủ tịch của HÐQT Tập đoàn FPT.

Ông Cao Tiến Vị

Ông Cao Tiến Vị

Phó Chủ Tịch

Ông Cao Tiến Vị là người sáng lập của Doanh nghiệp Giấy Sài Gòn từ năm 1997. Công ty Giấy Sài Gòn được coi là doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất Việt Nam, vốn đầu tư lên tới 500 tỷ đồng, đồng thời cũng là công ty đầu tiên xuất khẩu khối lượng lớn giấy công nghiệp ra thị trường nước ngoài.

Bà Trần Thị Vân Anh

Bà Trần Thị Vân Anh

Thành viên

Bà Vân Anh là một chuyên gia tư vấn, có trên 20 năm kinh nghiệm tư vấn cho các tổ chức trong nước và quốc tế tập trung vào vấn đề “Giới” và “Phụ nữ” như SIDA, UNICEF, UNDP, UNIDO, OXFAM, ActionAid, World Bank. Bà cũng là một nhà nghiên cứu và nguyên là Tổng biên tập báo Phụ Nữ và Gia đình.

Ông Jimmy Phạm

Ông Jimmy Phạm

Thành viên

Jimmy Phạm là người sáng lập và là Tổng giám đốc của KOTO Quốc tế từ năm 1999. Ông được trao tặng danh hiệu Thủ lĩnh trẻ toàn cầu 2011 bởi Diễn đàn Kinh tế Thế Giới vì những đóng góp của ông cho cộng đồng Việt Nam.

Bà Phạm Kiều Oanh

Bà Phạm Kiều Oanh

Thành viên

Bà Phạm Kiều Oanh là người sáng lập và giám đốc điều hành của CSIP. Bà Oanh là một trong những người đồng sáng lập Mạng lưới DNXH ASEAN, là thành viên của Hiệp hội đầu tư Thiện Doanh Châu Á. Bà là người tiên phong và là một chuyên gia trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam.

Ông Lê Nhân Phượng

Ông Lê Nhân Phượng

Thành viên

Ông Lê Nhân Phương là Tiến sĩ Y học của Trường Cao đẳng Y tế Georgia và là Thạc sĩ Y tế công cộng – Ðại học Johns Hopkins. Từ năm 2003 đến nay, ông đảm nhận vai trò Giám đốc Quốc gia Việt Nam của The Atlantic Philanthropies.

Mọi người nói gì về CSIP?

Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.Nikolas Brooten
Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Maecenas faucibus mollis interdum. Etiam porta sem malesuada magna.Coriss Ambady
Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Donec sed odio dui. Aenean lacinia bibendum.Barclay Widerski
Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.Elsie Spear

Tin tức

2
October 2, 2015
|

Thư mời Lễ ra mắt Quỹ Sáng Tạo của Dự án Thúc đẩy Tăng trưởng Thị trường (Healthy Markets)

Kính gửi những người bạn, đồng nghiệp và đối tác, Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Ông/Bà tới tham…

P1_Footer_DSC_0890
October 2, 2015
|

Thriive Hà Nội tuyển Doanh nghiệp cho vay vốn năm 2015.

1. Thriive là gì? Thriive là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Ketchum, Idaho, Hoa Kỳ…

Liên hệ